previous next


Grunden tar form och huset börja komma på plats

20110520070
Maj 2011, Grunden grusad och med pressening
20110520072
Maj 2011
20110520082
Maj 2011
sorgarden
Så här ska huset bli!
P1060748
Juni 2011, Grunden nästan klar
P1060750
Juni 2011, Grunden och början på uteplatsen
P1060755
Juni 2011, Vägen upp mot huset
P1060760
Juni 2011, Vägen upp mot huset
P1060792
Juni 2011, Grunden klar, Lastkranen på plats och redo för huset
P1060793
Juni 2011, Grunden klar, Lastkranen på plats och redo för huset
P1060794
Juni 2011, Takkasetterna lyfts
P1060795
Juni 2011, Takkasetterna lyfts
P1060797
Juni 2011, Första husmodulen på väg
P1060798
Juni 2011, Första husmodulen på väg
P1060800
Juni 2011, Första husmodulen på väg
P1060804
Juni 2011, Första husmodulen avtäckt
P1060807
Juni 2011, Första husmodulen börja sin resa i luften och klockan är 2 minuter över 8
P1060809
Juni 2011, Första husmodulen på plats
P1060812
Juni 2011, Första modulen på insidan (köket)
P1060813
Juni 2011, Första modulen på insidan (köket)
P1060817
Juni 2011, Husmodul 2 på väg
P1060818
Juni 2011, Mer takkasetter levereras
P1060831
Juni 2011, Köket, mumma
P1060848
Juni 2011, Andra husmodulen i luften
P1060855
Juni 2011, Andra modulen på plats och klockan har inte passerat 9 än
P1060869
Juni 2011, Sista modulen i luften på väg mot grunden
P1060870
Juni 2011, Sista husmodulen nästan på plats
P1060875
Juni 2011, Uteplatsen
P1060876
Juni 2011, Taket över uteplatsen monteras
P1060878
Juni 2011, Taket börjar ta form
P1060875
Juni 2011, tak på väg
P1060876
Juni 2011, Lite mer tak
P1060878
Juni 2011, Sista tårtbiten på baksidan
previous next